TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 37  2019

Santos och Buenos Aires ligger i par på Eriksberg och har seglat färdigt för Johnson Line. 
Övriga fartyg på bilden är Kaprifol och Viking III, medan man ser nosen på bulkbåten 
Cast Otter längst till höger. Längst till vänster skymtar man några av Scantugs bogserare.
Alla fartyg utom bogserarna är uppläggare, och varvsverksamheten är ett minne blott.
Kyrktornet på Lundby Nya kyrka, som syns bakom Kaprifol, har ännu inte blivit lågornas rov. 

Hem