TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 36  2013

En bild från den gångna sommaren. Fiskefartyget GG 348 Milton passerar vågbrytarna till hamnen. Det syns att det varit en torr sommar på det gulnade gräset på berget i förgrunden. 
Hem