TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  36  2010      

Förra helgens flygdagar på Säve spökar fortfarande. Bilden ovan visar en av fyra brandbilar som "Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg"

visade på fältet. Fordonet ifråga är en läckert röd Volvo LV 233 av modell 1954. I tjänst mellan 1954 och 1972. Pumpkapaciteten är 2200 l/min.

Till Startsidan