TIDIGARE  VECKOBILDER  VECKANS  MARITIMBILD   vecka 35  2013

Mexicanska flottans skolfartyg Cuauthemoc stävar så sakta norrut i Sundet den 24 augusti 2013. Ett av fyra systrar byggda i Bilbao, Spanien. De övriga systrarna levererades 

till Venezuela, Colombia och Equador. Utmärkande för dessa är att de brukar ha landets flagga modell större hissad. Kom närmast från Gdynia, för fortsatt segling mot Lissabon. 
Hem