TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  35  2009

Kustbevakningens senaste tillskott till flottan, KBV 001 kan med hjälp av en smula bildmanipulation ges sken av att ägna sig åt fortkörning i hamnen.

Så var nu inte fallet i verkligheten, utan förhalningen från Cityvarvet till Stigbergskajen, utfördes ytterst lugnt och försiktigt.