TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  34  2010      

PRIMULA SEAWAYS på väg ut till havs. Eftersom man bytt prefixet TOR i namnet till suffixet SEAWAYS får man väl förmoda

att resten av flottan kommer att röna samma öde. Man får vara glad för det lilla, för det finns ju numera så många konstiga namn

på fartyg typ CMA CGM o. dyl. följt av ett namn, så man undrar vad det är för personer som hittar på alla underliga namnkonstruktioner.

Akter om båten syns resterna av fyren Brandnäsbrotten.

Till Startsidan