TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 32  2018

En bild från kajen utanför Pannhuset vid Röda Sten. 
En bil har lyfts upp från älvens botten av Räddningstjänsten. 
Det hände att bilar av olika orsaker hamnade på detta, för bilar, udda ställe. 
Ordningsmakt och försäkringsbolag brukade närvara. 
Pannhuset var inte i dagens skick kan man väl säga. 
Numera är platsen, vid fint väder, ett veritabelt vattenhål för alla Göteborgare.
Hem