TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILDER   vecka 32  2014
Gullbergskajen 2014
En fotografisk presentation av fartygen och båtarna.

Detta vrak har legat på detta vis i flera år. Var tidigare någon form av restaurang eller kafé.
Gamla Roxen av Önnered heter numera Sebastian.

De gamla registerbeteckningarna har fått sitta kvar.

Inglasat däck, men jag har aldrig sett någon form av aktiviteter ombord sedan hon blev ombyggd.

Den tidigare Finska sjömätaren ligger tryggt kvar som Betelskeppet.

Hotellpråmen Astoria.

Den tidigare bevakningsbåten med nummer 62.

Havden hette denna skuta tidigare.

Bogseraren Strand har legat här länge.

Strand från andra hållet.

Okänd skuta.

Ser bättre ut från andra hållet.

En skuta i synbarligen gott skick utsides vad som förefaller vara någon typ av före detta patrullfartyg från någon öststat,

vilket ser ut på detta sätt förifrån.

Tärno på utsidan av vad som ser uty som ett avsomnat segelbåtskoncept.

.. och från andra hållet.

Dessa två har också legat här länge.

Ett flytande mörkrum?

Alf utsides okänt flytetyg.


M/S Dockan.

hemmahamn i Malmö. Flaggen ser ny och fin ut.

Två till som legat här några år.

Den före detta bevakningsbåten heter Eggskär.

Astrala drömmen hänger med ännu.


Kan det pågå någon typ av renovering under presenningen?

Fler objekt som väntar på att någon sätter igång med restaureringen.

Till salu-skylten har numera försvunnit från relingen på John Charlton.


Och så kom Pallas Ocean sakta glidande nedströms.

Tror detta är tidigare 200-båten med nummer 209. 

 


Bogseraren Ran lutar inåt för att det målas på utsidan.


Ran ser snart ut att vara i nyskick.


Före detta träminsveparen Norsten ligger på utsidan av ännu en före detta träminsvepare. Har bud på Rödlöga eller Svartlöga.

Här förekommer viss typ av kannibalisering vad gäller utrustning. 


Längst uppströms älven ligger tidigare norska bogseraren Öger.

 Hem