TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 31  2018

Kryssningsfartyget BOUDICCA backar ut från kajen på Arendal den 28 juli 2018.

Man brukar svänga ut fören för att dra iväg rakt ut mot farleden, 
men inte denna gång, utan här svänger man ut med aktern först.

Antagligen för att undvika uppgrundningen mitt i hamnbassängen.
Ett av de snyggare fartygen bland besöken detta år.
Hem