TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILDER   vecka 31  2014

GG 158 SUNNANLAND kommer så sakta glidande in till Fiskebäck. Dags för muddring i farleden? Dagens större fiskefartyg har ett djupgående 

som gör att de flesta numera inte längre kan angöra hemmahamnen. SUNNANLAND hette tidigare ASTRID MARIE med hemmahamn på Rörö.
Hem