TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  30  2012

 

I förra veckan seglade jag förbi denna ovanliga fartygstyp. Det var det finska fartyget MERI som ankrat upp på Rivöfjorden. Byggd för transporter av olika typer av däckslast.

Allt från rena virkeslaster till specialbyggda prylar för vind- eller kärnkraftverk. Här föreföll lasten bestå av ett par silos.  Hon levererades i år och är drygt 105 meter lång.
Hem