TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka
29  2017

Hamnkonflikten i Göteborgs hamn har medfört att de stora containerfartygen 

inte varit så frekventa besökare på ett tag. Nu verkar det som om stridsåtgärderna 

har tagit en paus och då fick vi besök av Marchen Maersk, som här passerar Torshamnen

på väg ut i Norra farleden den 12 juli 2017.  
Hem