TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 27  2018

Vinga fyr med båk och gamla fyren. När jag var här senast så 

hörde jag en näktergal i buskagen på vägen ut till fyren. 
Man bör inte ha anlag för svindel om man skall gå i trappan upp 
till toppen av fyren. Ett besök kan rekomenderas om vädret är fint.
Hem