TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  27  2009     

 Den 9:e december 2005 var en stor dag för att antal militära och civila myndigheter. Då transporterades en mina under rigorösa säkerhetsformer från

Fiskhamnen ut till en plats i skärgården där den sprängdes. Minan hade  fiskebåten Rödskär fått upp under fiske, och man tog med den in till stan.

När det visade sig att det kunde vara något explosivt så gick stora larmet. En stor del runt Fiskhamnen spärrades av och det blev kaos i trafiken.

Experter fick kallas in från Stockholm för att hantera skrotet. All lokal förmåga hade avvecklats. Vad jag kan se så är Älvsborgsbron avstängd för

trafik under tiden minan, som placerats i en mindre farkost, släpades ut bogserad av en bevakningsbåt. - Många frågor kan ställas i detta ärende.