TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 25  2014

På Skandiahamnens rangerbangård kan man då och då få se diverse intressanta lok. Bilden togs en afton med ljuset från rätt håll och med lok 
från fyra olika bolag på spåren. Även om avregleringen av järnvägen tycks fungera så där, så blir det åtminstone roligare färgsättning på loken.

Från vänster lok från Green Cargo, SJ, Netrail och Hector Rail.  
Hem