TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  25 2010      

Reservambulansbåten KOSTERBRIS ligger för om den ordinarie ambulansbåten i Göteborgs skärgård, HJÄRTRUD.

Båda är som synes byggda efter Dockstavarvets stridsbåt 90H-koncept. Bilden tagen i Öckerö hamn den 19 juni 2010.

Till Startsidan