TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  24  2012

Ett före detta finskt fiskefartyg har dockats ut på Gotenius varv. Heter numera  ALPHA med hemmahamn i Belize. Har enligt mina källor sålts till Taiwan, så det blir en lång

resa till de nya fiskevattnen. Drygt två månader tar resan med rutten runt Afrika, då man vill undvika piratattacker. Hon hette tidigare SILVA med hemmahamn i Kaskö. 

Hem