TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  23  2009     

MERMAID  II  till ankars på Rivöfjorden. Efter nästan tre veckor gick hon så småningom in till Cityvarvet.