TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 21  2018

En något bucklig farkost. Detta är en före detta bevakningsbåt för Kustartilleriet
med namnet Altarskär. 
Ursprungligen benämndes dessa Bevakningsbåt och ett nummer.

I detta fallet var det 68, innan man namngav dem, med suffixet "skär" 
Byggd på Bröderna Larssons varv i
Kristinehamn år 1961. Tre dieslar gav en fart på 20 knop.
Med 4 mm plåt i skrovet syntes "revbenen" ganska tydligt efter några år.
Gröna lund i bakgrunden till vänster.

Hem