TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  21  2010      

RAB Nordstjernans Paraguay ligger klar för avgång från kajen i Antwerpen.  Det är tidigt femtiotal och ångmaskin i bogserarna som skall assistera.

Några meter ovanför kajen fanns ett brett promenadstråk på där det alltid stod folk och betraktade lasthanteringen.  Det var inte långt till barerna

iland, och där fanns det gott om belgisk öl. När vi låg här med en annan Johnsare, Bio Bio, blev kylmaskinisten bestulen på en skiftnyckel under

lossning av en last bananer. Han upptäckte stölden och slog larm till vaktmannen som stoppade all lastaktivitet. Ingen fick lämna båten innan

skiftnyckeln återbördats till rätt ägare. Efter en kort stund hittades den, och verksamheten fortsatte igen. "Frysarn" hade stått i båten i 18 år

och han hade bara varit från båten under semestrarna. Han betraktade båten som sin, och  hängde med ända till det fatala slutet.

Till Startsidan