TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 20  2014

Ännu ett gammalt dia som dammats av. Bilden tagen från Majnabbekajen där Stenas tysklandsterminal numera ligger.
Bogserarna HERBERT och TOR assisterar KUNGSHOLM upp genom älven till Stigbergskajen. Till höger syns aktern på 

Eriksbergsvarvets logementsfartyg TOTA.  
Hem