TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  20  2009     

En gammal bild från Ramberget. Vid kaj i Lundbyhamnen ligger Transatlantics  Alabama klar för avgång. Framför henne ligger Röda Bolagets

Ingemar klar att assistera. Något bygge av Göteborgs-Operan är i detta läge långt från aktuellt, Vid banankajen i Frihamnen ligger pråmen Metallica,

och till höger syns en Östtysk bulkbåt. Ytterligare till höger ligger en Rysk kylbåt av en typ som de svenska varven byggde i ett par större serier.

Något Casino fanns inte i sinnevärlden, och i kajskjul 8 hanterades styckegods istället för mat och revyer.