TIDIGARE  VECKOBILDER  
                            

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 19  2013

SOUND CASTOR heter den lilla bogseraren som släpar på den med sprängsten och grus fyllda pråmen vid det senaste bygget på Eriksberg. Massorna som kommer

från schaktet i nederkant på bilden, tippas av utanför plåtbarriären. Detta skall tjäna som skydd för påsegling av de fastigheter som kommer att uppföras alldeles vid vattnet.  
Hem