TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  19  2009     

Ett foto från flydda dagar. Denna bilden tog jag en vintersöndag med som synes molnfri himmel. MALAYAN  QUEEN var denna veckas bananbåt, 

 och hon assisterades av Röda Bolagets STIG in till Frihamnen. Ekipaget plåtades vid passage av piren vid Fiskets Hus. I bakgrunden syns kvarnen 

   Tre Lejon med silobyggnader.  Vid pirarna ligger upplagda  VIKING VICTORY och Nordstjernans BUENOS AIRES och SANTOS.