TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 17  2018

Vid Fiskhamnspiren hade C L Hanssons bogserbåtar sina kajplatser.

HECTOR och HERMES var bolagets egna, medan VERONICA var inlånad från Luleå.
Samtliga bogserare finns kvar i tjänst, men alla tjänstgör numera långt från Göteborg.
Bolaget, som ingick i Johnsonkoncernen gick ihop med Röda Bolaget 1984.
Hem