TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 16  2019

Nyaste polisbåten, som har begåvats med namnet TRYGGVE, 

kommer här i god fart på väg norrut på Björköfjorden.

Ser något baktung ut tycker jag, men farten var trots det god.
Hela 45 knop lär man komma upp till när det är bråttom.
Två dieslar om 700 hästar vardera driver ekipaget.
Hem