TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka
16  2017

STENA GERMANICA svänger runt för avgång till Kiel.

S:et i skorstenen är utbytt mot siffrorna 50, vilket anger 
att det är 50 år sedan linjen till Kiel startade.
Vem kunde ana att man genom förlängning av ett fartyg 
kunde skapa utrymme som ersätter en hel lastfärja. 
Man får lyfta på hatten för denna innovativa lösning.

Hem