TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  16  2010      

Längst in i Falkenbergs hamn ligger en del av den fartygsflotta som ägs av Lupin Shipping i Varberg. Dalhem, Livia och FH 64 är namnen

på de andra fartygen med samma ägare vilka låg på andra sidan Ätran som detta 243 km långa vattenflöde kallas.

Cam Puma av Grimsby som ligger innerst har av namnet i stäven tidigare hetat Viking Puma.   

Till Startsidan