TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka
15  2017

Skulpturen ANNA i Pilane på Tjörn den 16 augusti 2016.

Det är den spanske kostnären Jaume Plensa som är pappa 

till denna 16 meter höga skulptur. Ett besök kan rekommenderas, 

då ett flertal konstverk finns till beskådan på området.

Hem