TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  14  2010      

 Bananlastade kylbåten  SANTOS STAR lyckades jag fånga rakt akterifrån när hon sakta stävade in mot Göteborgs Frihamn. 

Bogserbåten KNUT låg i kölvattnet och fick tjäna som fotoplattform. Bananhamnen har sedan dess flyttat till Skandiahamnen,

och där man tidigare hanterade bananer tävlas det numera med snabba bilar någon gång om året.   

Byggdes för Sale'ns som SNOW FLAKE och är numera förvandlad till armeringsjärn eller någon annan stålprodukt.

Allt av intresse om denna båt och övriga fartyg hittar man på Fakta om fartyg.  

 

Till Startsidan