TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 13  2014

Slutseglat kan man kalla denna bild. Framför de båda skrotningsobjekten vid Skrot & avfall, ligger en gammal skuta som sett sina bästa dagar. 
Det ljusgråa fartyget är något gammalt öststatsfartyg som jag inte minns namnet på, medan det kamouflagemålade är den före 

detta stadsjagaren Karlskrona. Bryggan och exteriören i övrigt antyder att hon använts som skjutmål. 
 
  Hem