TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka
12  2017

Bilder som den ovan ser vi inte längre i Göteborgs hamn.
Det är Wallenusrederiernas biltransportfartyg TRISTAN 
som med assistans av DYNAN är på väg ut från Lindholmshamnen. 
Inget vackert bygge precis, med sina kantiga linjer, 

men förhoppningsvis lämnade hon vackra siffror i rederiets bokföring.
Hem