TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 12  2014

Ett skepp kommer lastat...  Marie Maersk kommer så sakta glidande i norra farleden på sin väg in till Skandiahamnen i Göteborg. 
399 meter lång och 59 meter bred, byggd 2013 i Okpo, Sydkorea som det fjärde fartyget i denna serie som kallas Triple E.
 Marie Maersk är det sjätte fartyget som bär detta namn. 
 
  Hem