TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka
11  2017

Dykerifartyget SNOKEN passerar utanför Långedrag den 5 oktober 2015.

Byggdes för Kustartilleriet som Minarbetsbåt 503 i Öregrund 1973.

Dubbla maskiner och ställbara propellrar underlättade manövreringen 

vid hanteringen av minor. Dyrt att laga vid grundkänning.

Hem