TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 11  2014

En bild på upplagda fartyg vid kajerna på Eriksbergs Varv. Från vänster: Viking Victory, Buenos Aires, Santos, Linné och Cast Fulmar.
Prinsessan Christina kommer så sakta glidande in i bild från höger. Villan till vänster bakom Viking Victory flyttades genom att man 
lyfte byggnaden, drog ut den på en pråm, som sedan bogserades till ett nytt läge på andra sidan Kvarnpiren. Där drogs den senare 

upp på land till nytt läge vid sidan av Hotell 11. Byggnaden härbärgerade från begynnelsen Eriksbergs kontor. 
 
  Hem