TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  11  2010      

 GG1 GRIMSKÄR ligger akterförtöjd i hamnen i Fiskebäck. Man blir något förundrad när man ser vilka längd-, bredd- och

höjdförhållanden som råder på detta bygge. Man tycks ha strävat efter att ha ungefär samma mått på allt. 

 

                                                                                                                                   Till Startsidan