TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 08  2018

En dag då det fanns flera fartyg att skåda i hamnen. På Sörhallskajen på Eriksberg 

ligger två upplagda, BELINDA och ZANTE, och Röda Bolagets KNUT kommer dragandes på 

BULLAREN som tillhörde Transatlantic. Hamnens eget mudderverk BOTTENOPP ligger 

och muddrar mitt i älven. Till vänster syns ett av Johnsons fartyg, troligen SANTOS.
Numera är det nästan bara Stenas färjor vi ser, eller passerande fartyg till Vänern.
Hem