TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 0
8  2017

Om man färdades över Älvsborgsbron häromkvällen kunde man beskåda en vacker solnedgång.
Att stanna för att föreviga denna syn var då inte möjligt, så jag beslöt att passa på nästa dag.

Vädret var likartat, om än inte lika gynnsamt som aftonen innan, 
så jag parkerade på landsidan och vandrade över på brons gångbana.
 - Med förhoppning om att inte något av fordonen som kom emot mig i hög 
hastighet skulle få sladd och köra genom det klena räcket som skilde oss åt.
Den 15 februari 2017 klockan 17.04 lokal tid är bilden tagen.
Hem