TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 8  2014

Inhyrda bogseraren Veronica vid piren i Fiskhamnen i Göteborg. Ett av de ryska kylfartygen som Lindholmen byggde syns akter om huset.

Tiden är tidigt 80-tal. Veronica, byggd på Åsiverken bytte senare namn till Victoria, fortsatt med Luleå som hemmahamn, och ännu vid liv.
 
  Hem