TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  08 2012

Svenska Amerikalinjens före detta passagerarfartyg Stockholm såldes till dåvarande Östtyskland, och under namnet Völkerfreundschaft besökte hon

Göteborgs hamn ett flertal gånger. På bilden ses hon passera Klippan, och den historieintresserade kan notera att Sjömagasinet ännu inte för-

vandlats till lyxkrog, och på porterbruket sitter fortfarande skylten för Carnegies porter uppe. Fartyget seglar ännu, numera med

namnet Athena. Dock är det inte mycket som påminner om de ursprungliga linjerna.
Till startsidan