TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  08 2010      

  En solig morgon råkade jag befinna mig på kajen där barken Viking numera ligger förtöjd. En Thuntanker hade just passerat på väg

nedströms,  då vraket av M/S POONA sakta kom glidande bogserat av bogserbåten RAGNAR.  POONA hade råkat ut för en våldsam explosion

i ett av lastrummen den 15 juli 1971. Under lastning av stålbalkar råkade en i svängning vilken träffade var sitt fat med natriumklorat och

rapsolja som var stuvade på pallar i samma lastrum. Det blev hål i båda faten, och vid den explosion som inträffade när blandningen antändes

 omkom tre man. Fartyget blev så småningom  helt utbränt. Hon skrotades på Ringön dit hon alltså är på väg på denna bild.   

 

Till Startsidan