TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 7  2014

En bild tagen från Älvsborgsbron för ganska många år sedan. Inget Novotel, inget Sjömagasin, ingen Stenaterminal 
vid Majnabbe. Hela kranparken finns kvar på Eriksberg, men varvsverksamheten förefaller ha upphört.Vid en 
av pirarna ligger Skärhamnaren Silva, medan ett lagerbygge ligger vid Dockpiren. Vid Sörhallskajen ligger två 
sektioner från avkortade Malmrostankers. Till vänster i bild ser vi ett udda fartyg med en stor kran, 
John E Olsson, som tidigare transporterade folk och fordon över älven. Hon har här blivit ombyggd 
till containerhanterare. Släpet med sopcontainers som kommer från södra skärgården skall till 
Renhållningsverket längre uppströms.

 
  Hem