TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 6  2014

Tvenne Stenafartyg en dag när termometern visade på  9 grader kallt. Att det var ett tag sedan kan man bl. a. se på bensinbolagets skylt 

längst till höger i bild. Att det låg en Gulf-tapp där en gång i tiden hade väl de flesta glömt. Stena Saga och Stena Baltica har också slutat 

att klyva Kattegatts böljor. Den förra framlever numera sina dagar i de varmare vattnen kring Malaysia som flytande casino, medan 

Baltica omvandlats till armeringsjärn eller någon annan stålprodukt.

    Hem