TIDIGARE  VECKOBILDER  
                            

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  06  2013

GUNILLA plåtad vid passage av Ringön. Husen i Brunnsbo i bakgrunden. Numera har hon försetts med master och segel, och fungerar som flytande gymnasium.

Byggdes i Oskarshamn 1940 och gick fram till 1997 med spannmålslaster i närfart. Därefter total ombyggnad till segelfartyg med plats för 44 elever.

Befinner sig i skrivande stund i Karibien, allt enligt Öckerö gymnasiums hemsida.

Hem