TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 05  2018

De båda bogserarna TIWAZ och DYNAN utanför Sannegårdshamnen.
Som synes finns några av hamnkranarna fortfarande kvar när bilden togs.

TIWAZ gick till botten redan 1994 efter att ha kolliderat med ett föremål 

under vattenytan i samband med off-shore arbete. Besättningen räddades.
Hem