TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 04
  2017

Tankfartyget VÄSTSJÖ och ro-ro-fartyget TYRUSLAND är två fartyg som försvunnit från våra farvatten.

- Men när bilden togs den 19 augusti 2005 var de flitiga gäster i Göteborg. 
Bilden tagen i Södra farleden mellan Gäveskär och Böttö.

Hem