TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 3  2014

Walleniusrederiets CARMEN backas in i Lindholmshamnen assisterad av Röda Bolagets HANS. På den tiden kunde man stå på 

kajen när båtarna lade till. Numera är det stängsel och inhägnader som gäller i de flesta hamnar. Det var bättre förr!

  Hem