TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  03 2012


En bild från 50-talet får bli veckans bild. Då jag håller på med ett större digitaliseringsarbete av Klubb Maritim Göteborgs negativsamling tyckte 

jag att denna bild kunde passa. Närmast kameran syns Öckeröbåten GG 41 Polarö, och i bakgrunden vid Eriksbergspirarna ligger några 

 linjefartyg, tillhörande de välkända rederierna Transatlantic, Knutsen, Broströms och Wilhelmsen. Vem kunde då ana att nästan alla

träfiskefartyg skulle ersättas av "järnare" och plastbåtar, att varvet skulle gå i graven och varvsområdet förvandlas till bostadsområde.

Till startsidan