TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 01  2018

Tankfartygen HUGO och PHILLIPS OKLAHOMA vid piren i Torshamnen.

Jag hade förmånen att medfölja bogseraren KNUT när HUGO anlände, 

och det från den som bilden är tagen. HECTOR heter bogseraren till höger.

Hem