TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  01   2010

     

Om aftonen den sista dagen år 2009 kunde man se trenne Stenafärjor på älven samtidigt. Stena Scandinavica backade uppströms

               för att erbjuda de ombordvarande en lämplig utsikt över det årliga GP-fyrverkeriet som avfyrades från Frihamnspiren.                   

                                                                                                                                                                                                                          Till Startsidan